Bez kategorii

Oczyszczalnia ścieków przy Fabrycznej – pochopnie wybrana lokalizacja, za którą zapłacimy wszyscy

W związku z petycjami dotyczącymi planowanej budowy oczyszczalni ścieków w Lesznie Urząd Gminy zorganizował w dniu 20.07.2021 wycieczkę do podobnej technologicznie oczyszczalni w Garwolinie. Przedstawiamy krótką relację z tego wyjazdu, który w naszej opinii potwierdził obawy o błędnie wybranej lokalizacji oczyszczalni.

W Garwolinie odległość od oczyszczalni do najbliższych zabudowań mieszkaniowych to 500 m.

https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.8933/21.5823

W pobliżu oczyszczalni znajduje się typowa zabudowa przemysłowa. Dodatkowo między oczyszczalnią a zabudową mieszkaniową znajduje się niewielki zagajnik.

Okolice oczyszczalni, tereny przemysłowe.

Przy normalnej pracy oczyszczalni nie czuć w pobliżu nieprzyjemnych zapachów. Niestety bardzo wyraźny jest hałas dmuchaw.

Rzeczywiście nawet na terenie oczyszczalni nie czuć nieprzyjemnych zapachów. Tylko w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników z nieczystościami utrzymuje się niezbyt uciążliwa woń. To, co zwróciło uwagę wszystkich uczestników wycieczki, to bardzo głośna praca dmuchaw.

Garwolińska oczyszczalnia obsługuje niecałe 20 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 4 ha.

U nas o połowę mniejszą oczyszczalnię próbuje się wcisnąć na terenie o powierzchni 10 krotnie mniejszej. Dlatego nie przewidziano u nas, np. instalacji do fermentacji metanowej osadów ściekowych, dzięki której odzyskiwany jest biogaz wykorzystywany między innymi do dodatkowego suszenia tych osadów. Wydaje się, że temat zagospodarowania osadów ściekowych i kosztów tego procesu został w naszym przypadku zupełnie pominięty. A zgodnie z informacjami kierownika oczyszczalni w Garwolinie, za każdą tonę odebranych osadów oczyszczalnia musi płacić 300-500 zł.

Komora fermentacyjna. Tu z osadów ściekowych pozyskuje się biogaz.

Koszty eksploatacji – czyli o tym się nie mówi

Nowoczesna oczyszczalnia kosztuje. Kosztuje też jej eksploatacja. Dlatego mieszkańcy Garwolina płacą za odbiór ścieków ponad 11 zł/m3, a na zlewni za ścieki z szambiarek pobierane jest 15 zł/m3. Kwoty te są o ponad 50% wyższe niż te, które ponoszą aktualnie mieszkańcy Leszna. Trzeba mieć świadomość, że przy budowie własnej oczyszczali i rozbudowie kanalizacji podwyżki opłat za zagospodarowanie ścieków są nieuniknione. Niestety na pytanie o koszty eksploatacji planowanej oczyszczalni, które powinny być zawarte w koncepcji, pan Wójt nie udzielił odpowiedzi.

Magazyn osadów ściekowych. U nas nie ma na niego miejsca.

Uwaga: tekst ukazał się 21 lipca 2021 na fb „Leszno mazowieckie Niezależny Informator Gminy Leszno”. Niestety zabrakło czasu na umieszczenie go na stronie www.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *