Bez kategorii

Petycja o elektroniczne przekazywanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Temat przekazywania decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości w formie elektronicznej ciągnie się od kilku lat. Pomimo, że zarówno obowiązujące prawo jak i oprogramowanie w które wyposażony jest nasz Urząd Gminy daje taką możliwość, to nie możemy się doczekać upowszechnienia tej metody dostarczania decyzji mieszkańcom.

A przecież wyeliminowanie papieru dałoby realne oszczędności zarówno finansowe jak i środowiskowe.

Stąd pomysł na petycję, którą uruchomiliśmy w weekend. Link do petycji poniżej, a dalej w tekście pełna treść petycji.

https://www.petycjeonline.com/do_wojta_gminy_leszno_o_elektroniczne_przekazywanie_decyzji_w_sprawie_podatku_od_nieruchomoci

———————————————————————————————————————————————

My niżej podpisani wnosimy o

1. Uruchomienie możliwości przekazywania właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Leszno decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i podatku rolnego w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (wdrożonego w ramach projektu E-usługi między Wisłą, a Kampinosem), lub platformy Epuap.

2. Przeprowadzenie kampani promującej przejście na elektroniczną formę przekazywania decyzji podatkowych

3. Przeznaczenie oszczędności powstałych w wyniku realizacji punkt 1 (koszty sporządzenia formy papierowej decyzji i ich wysyłki) na zwiększenie kwoty Budżetu Obywatelskiego Gminy Leszno.

Uzasadnienie

1. Zgodnie ze Specyfikacja techniczną oprogramowanie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, wdrożone w ramach projektu “E-usługi między Wisłą, a Kampinosem” w Urzędzie Gminy Leszno posiada moduł “ePodatki” umożliwiający przekazywanie decyzji o wymiarze podatków użytkownikom portalu EBOI. Podstawę prawną do dostarczania pism stanowiących decyzje podatkowe za pomocą środków elektronicznych zawiera ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926) w szczególności art. 144.

2. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że około 20 mln Polaków (około ⅔ dorosłych obywateli) korzysta z bankowości elektronicznej. Na tej podstawie można przyjąć, że około ⅔ osób do których dostarczane są decyzje podatkowe byłaby gotowa zaakceptować zmianę ich formy na elektroniczną jeżeli Urząd Gminy przedstawi należyte uzasadnienie.

3. Koszt wysyłki pojedynczej decyzji podatkowej to 8-10 zł. Urząd Gminy nie udostępnia informacji jaki jest koszt czynności związanych z przygotowaniem papierowej formy decyzji podatkowych, ale można go oszacować na kolejne 8-10 zł. Przy założeniu, że ⅔ decyzji zamieniono by na formę elektroniczną, przy około 9-10 tys. decyzji, które rocznie wystawia Urząd Gminy Leszno można przyjąć, że oszczędności z tego tytułu powinny wynosić 50-100 tys. zł rocznie. Jednocześnie koszty wdrożenia takiej możliwości z wykorzystaniem już istniejącego oprogramowania byłyby znikome. Dodatkowym kosztem który należałoby ponieść to wydatki na akcję promującą wśród mieszkańców takie rozwiązanie.

4. Jako istotny argument w akcji promującej wnosimy o deklarację władz Gminy leszno, że uzyskane w ten sposób oszczędności zwiększą środki przeznaczone na Budżet Obywatelski Gminy Leszno.

5. Jako inicjatorzy petycji deklarujemy pomoc w przeprowadzeniu akcji promującej przejście na elektroniczną formę decyzji podatkowych, np. w postaci przygotowania i dystrybucji materiałów promujących to rozwiązanie (koszty ewentualnego wydruku pozostałyby po stronie Urzędu Gminy).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *