Bez kategorii

Betonowanie i asfaltowanie jako “innowacyjna ochrona” środowiska w Gminie Leszno

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska (ustanowiony przez ONZ w 1972 r.). Warto przy tej okazji spojrzeć, jak o środowisko, w którym żyjemy, troszczy się nasza gmina. Tytuł artykułu należy traktować z przymrużeniem oka. Jednak całkiem serio takimi metodami „chroni” nasze środowisko naturalne Wójt Gminy Leszno – pan Grzegorz Banaszkiewicz. Zerknijmy w pierwszej kolejności do „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leszno za lata 2018-2019” (https://bip-api.gminaleszno.pl/api/attachments/952). Raport, mimo że nosi datę 2020, ukazał się dopiero po wniosku o dostęp do informacji publicznej w dniu 24-05-2021. Dlaczego? No cóż, chyba nie ma się czym chwalić.

Kuriozalną treść ma w szczególności zestawienie zadań wykonanych (lub planowanych do wykonania) w zakresie związanym z ochroną klimatu j jakością powietrza (Tabela 5. str. 14-15). Zdecydowana większość wymienionych zadań to budowa lub modernizacja gminnych dróg. O ile w pełni uzasadniona, jako podnosząca komfort mieszkańców, o tyle trudno zrozumieć takie zadania jako chroniące klimat lub powietrze. Jedyne pozycje bezpośrednio związane z ochroną środowiska to: termomodernizacja budynku UG, utrzymanie linii 719, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. To ostatnie zadanie zostało zrealizowane z budżetu sołeckiego i obywatelskiego, więc to bardziej zasługa mieszkańców niż władz gminy. W tabeli 5 mamy najdziwniejsze formy ochrony środowiska, dlatego to od niej zaczęliśmy. Jednak inne części raportu też zaskakują. Np. według autorów tego „dzieła” jednym z zadań związanych z ochroną przyrody i zagrożeń poważnymi awariami (Tabela 1. str. 7) była przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie. W jaki sposób przebudowa ta chroni przyrodę, firma Meritum Competence nie wyjaśnia. Podobnie zresztą rzecz ma się z „Budową targowiska Mój rynek”. Budowa bez wątpienia cenna dla naszej gminy, ale co ona ma wspólnego z ochroną środowiska trudno zgadnąć. W zakresie zadań związanych z gospodarowaniem wodami (Tabela 2. str. 9-10) wymieniono szereg inwestycji wodociągowych. Korzystnych, rzecz jasna, dla mieszkańców, z tym, że również trudno je zaliczyć do ochrony środowiska. W tej tabeli mamy jednak zapis wyjątkowo mijający się z prawą: „Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków”. W jak znikomym stopniu realizowana jest kontrola szamb i oczyszczalni przydomowych wie chyba każdy mieszkaniec naszej gminy. Jedne z niewielu zadań rzeczywiście pozytywnie wpływające na ochronę środowiska znajdziemy w Tabeli 6. Zadania związane z gospodarką odpadami (str. 16). Mianowicie są to sukcesywnie usuwane wyroby zawierające azbest. Tabela 7. to podsumowanie zadań ochrony środowiska w naszej gminie. Prawie w każdej pozycji tabeli wskazano na pozytywne zmiany. Szczególnie zadziwiający jest jeden przykład. Według jego autorów w roku 2019 w naszej gminie o ponad 1300 wzrosła ilość osób korzystających z oczyszczalni (z 2328 do 3632). Jak to się stało w sytuacji, kiedy w 2019 nie oddano żadnego nowego odcinak kanalizacji wiedzą tylko „eksperci” z Meritum Competence. Można się domyślać, że po prostu skorygowano zaniżone dane. Warto przypomnieć, że ostatnia duża rozbudowa sieci kanalizacyjnej to 2017 r. (wtedy podłączono dużą część Zaborówka) Na marginesie warto dodać, że eksperci z tej firmy przygotowali również Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leszno na lata 2021-2024. Niestety w programie tym mamy ciąg dalszy pomysłów na ochronę środowiska przez „betonowanie i asfaltowanie” Uwaga autora, żeby każdorazowo w zadaniu polegającym na przebudowie drogi wykazać jego wpływ na ochronę środowiska, została odrzucona z komentarzem, że „Lepsza nawierzchnia daje możliwość realizacji przez kierowców zasad tzn. eco-driving. ” Pozostawimy ten zapis bez komentarza. Poprosimy natomiast o opinię w tej sprawie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Szerzej nowy program ochrony środowiska opiszemy w najbliższym czasie.

Uwaga: tekst ukazał się 5 czerwca 2021 na fb “Leszno mazowieckie Niezależny Informator Gminy Leszno”. Niestety zabrakło czasu na umieszczenie go na stronie www.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *