Bez kategorii

Gmina Leszno kontra KOWR

W ostatnim (34) numerze Informatora wydawanego przez Urząd Gminy Leszno pojawiła się informacja o tym, że Gmina Leszno zwróciła się do odpowiednich władz o przekazanie działek w Rochalach Wielkich pod ewentualną budowę oczyszczalni ścieków.

Można się domyślić, że „odpowiednie władze” to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, bo to ta instytucja zarządza ziemią należącą do Skarbu Państwa.   Warto zastanowić się, czy pozyskanie tych terenów jest możliwe w kontekście dotychczasowej współpracy Gminy Leszno z KOWR-em? Pytanie o tyle zasadne, że wiele wskazuje na to, że Gmina dotychczas nie wywiązywała się z zobowiązań, co może powodować poważne konsekwencje.

Szymanówek – czy zapłacimy odszkodowanie prawie 5 mln zł ?

Pod koniec 1999 roku Agencja Nieruchomości Rolnych (później KOWR) przekazała gminie Leszno około 7,5 ha terenu położonego w Szymanówku.

Są to działki ew. nr 83, 84, 85/1. Gmina miała na tym terenie zbudować ośrodek opieki, turystyki i wypoczynku. Przez 18 lat powstały jedynie dwa niewielkie place zabaw.  W lipcu 2018 roku KOWR wystąpił przeciwko Gminie Leszno o zapłatę 4.746.196 zł w związku z brakiem realizacji zobowiązań z tamtej umowy. Dlaczego Gmina nie zrealizowała swoich planów i jaki ma plan na rozwiązanie tego problemu nie wiemy. Możemy się jedynie domyślać, że władze gminy postanowiły sprzedać powyższy teren i z pozyskanych środków pokryć odszkodowanie dla KOWR-u.

Szymanówek – na zielone teren gminny z przeznaczeniem pod ośrodek opieki – https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.27067/20.52986

Przypuszczenie to wynika z wpisaniu do uchwały budżetowej na rok 2021 dochodu 925 990 zł z tytułu sprzedaży działki 85/6 o powierzchni 7123 m2. Co ciekawe z mapy na stronie Leszno.e-mapa.net wynika, że jest to działka z placem zabaw i siłownią plenerową.  Plan ten nie będzie póki co zrealizowany, bo na sesji 20.10.2021 r. wykreślono powyższą pozycję z planowanych dochodów (cytat z projektu uchwały: ”… z uwagi na toczące się postępowanie sądowe. Grunt objęty jest roszczeniem byłego właściciela – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.”).

Zaborów i teren pod oczyszczalnię

W 2008 roku Gmina Leszno pozyskała z Krajowego Ośrodka Rolnictwa kolejne tereny, tym razem w Zaborowie. Na działkach o powierzchni 3,2553 ha miała powstać oczyszczalnia ścieków, baza i magazyn gminnego zakładu wodociągów i kanalizacji i hala targowa. Zobowiązania te wynikają z aktów notarialnych dotyczących powyższego terenu i uchwał Rady Gminy Leszno (XXI/127/2008 i XXIV/139/2008).

Zaborów – zielony prostokąt – tu miała być oczyszczalnia – https://www.openstreetmap.org/#map=16/52.2609/20.6687

Żadna z wymienionych inwestycji nie została zrealizowana. Kwestie projektowania oczyszczalni i kanalizacji w Zaborowie i przyczyn porażki tamtego projektu opisywaliśmy w grudniu ubiegłego roku (https://lesznomazowieckie.pl/index.php/2020/12/12/jak-nie-budowano-kanalizacji-w-zaborowie-cz-1/). Gmina zapłaciła wtedy za prace projektowe i odszkodowania dla projektantów prawie 2 mln zł.W aktach notarialnych, w których KOWR przekazał działki w Zaborowie Gminie Leszno, widnieje ich szacunkowa wartość –  około 3 mln zł. Czy i kiedy KOWR wystąpi o zapłatę tych kwot od Gminy Leszno póki co nie wiadomo.

Rochale Wielkie, kolejny teren pod oczyszczalnię – KOWR mówi nie

Gminny Informator donosił, że Gmina Leszno zwróciła się we wrześniu o pozyskanie działek w Rochalach Wielkich. Informacja ta jest nieprecyzyjna. Wójt zwrócić się do KOWR- u z wnioskiem o przekazanie jednej z działek  o nr ew 7/2, 7/3, 7/4 i 7/11 w Rochalach Wielkich z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków już 12.08.2021 r. Natomiast  KOWR w piśmie z 08.09.2021 r. odmówił,  wskazując na brak realizacji zobowiązania Gminy Leszno do budowy oczyszczalni na terenach pozyskanych w 2008 roku.

Rochale Wielkie – na pomarańczowo potencjalne miejsca pod oczyszczalnię – https://www.openstreetmap.org/#map=14/52.2396/20.5603

Podsumowanie

Mamy więc zmarnowany potencjał wcześniej otrzymanych działek i brak możliwości pozyskania nowych. Na podstawie różnych wypowiedzi radnych i wójta możemy wywnioskować, że nie biorą oni pod uwagę powrotu do koncepcji budowy oczyszczalni w Zaborowie. Woleliby raczej w tamtych okolicach wybudować bloki mieszkalne w ramach porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości. W efekcie dążą do budowy oczyszczalni w fatalnej – według ponad 300 osób, które podpisały petycję – lokalizacji przy ulicy Fabrycznej w Lesznie.

Informacja z KOWR o terenach przekazanych Gminie Leszno

Informacja z KOWR o roszczeniach dotyczących terenu w Szymanówku

Korespondencja między KOWR a Gminą Leszno w sprawie działek w Rochalach Wielkich

Uchwała Rady Gminy Leszno XXI/127/2008

Uchwała Rady Gminy Leszno XXIV/139/2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *