Finanse

Budżet 2021

Tuż przed Świętami, na sesji 21.12.2020, Rada Gminy Leszno zatwierdziła uchwałę budżetową na 2021 rok. Rekordowe dochody w kwocie 76 mln zł i analogicznie rekordowe wydatki w kwocie ponad 80 mln zł oraz deficyt – niecałe 4 mln zł – to najkrótsze podsumowanie planu finansowego naszej gminy.

Przyjrzyjmy się szczegółom. Z czego „żyje” nasza gmina i na co będą wydawane publiczne pieniądze.

Dochody

Niezmiennie od lat najistotniejsza pozycja w dochodach to wpływy podatkowe. Plan zakłada w tym dziale 31,4 mln zł. Ponad 2/3 tej kwoty, czyli prawie 22 mln zł to udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Około 6 mln zł dadzą wpływy z podatku od nieruchomości. Przy czym gro tej wartości to podatki od nieruchomości komercyjnych. Nadal bardzo niewielkie kwoty stanowi podatek od zysków firmy. W tym roku będzie to niecałe 600 tys. zł.
Również duże dochody gminy to dotacje z budżetu państwa. W dziale „Rodzina” (głównie na 500+) mamy ponad 15 mln zł i w dziale „Różne rozliczenia” (subwencja edukacyjna) ponad 12 mln zł.

Kolejne istotne dochody to opłaty za usługi komunalne: śmieci, ścieki, dostawy wody (około 8 mln zł).

W tym roku mamy zaplanowane również niebagatelne dochody z pozyskanych dofinansowań. Prawie 4 mln zł na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 579 i ponad 2 mln zł na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w domach mieszkańców naszej gminy.

Z pozostałych dochodów jest m.in. zaplanowane prawie 1 mln zł ze sprzedaży działki 7 tys. m2 w Szymanówku. Działka 85/6 nie jest uwidoczniona na stronie leszno.e-mapa.net. Być może, chodzi o część 4 ha działki 85/1 wcześniej przeznaczonej pod działalność turystyczno-rekreacyjną.

Wydatki

W wydatkach z kolei główna pozycja to „Oświata i wychowanie”. W 2021 na utrzymanie szkół i przedszkoli przeznaczymy prawie 24 mln zł. Podstawowym problemem w tym dziale jest ciągle rosnąca różnica między subwencją oświatową, którą gmina otrzymuje z budżetu centralnego, a rzeczywistymi wydatkami. Różnica ta w naszej gminie w 2018 wyniosła 8,4 mln zł, a na 2021 zaplanowano aż 11,6 mln zł.

Kolejny dział z dużymi wydatkami to „Rodzina”. Przy czym zarówno dochody jak i wydatki w tym dziale są neutralne dla finansów gminy. To, co wpływa z budżetu państwa, jest przekazywane w postaci 500+ i innych form wsparcia naszych mieszkańców.

Prawie 13 mln zł to wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Z tego około 5,4 mln zł to wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi. To kolejny problem dla budżetu, bo dochody z opłat za śmieci, które poniosą mieszkańcy to 3,8 mln zł. Ponad 1,5 mln zł deficytu to pieniądze, które mogłyby pójść na ważne inwestycje gminne, a zarobi je BYŚ. Jedyna droga do zmniejszenia wydatków to ograniczenie ilości śmieci. Produkujemy ich wyjątkowo dużo. (średnia w Polsce to około 330 kg na obywatela rocznie, w naszej gminie prawie 500 kg.)

Ostatnią dużą pozycją w wydatkach są koszty administracji. W tym roku wzrosną o około 400 tys. do 5,8 mln zł.

A teraz przejdźmy do tego, na co zwykle zwracamy największą uwagę, czyli zaplanowanych inwestycji.

Wydatki majątkowe

Ponad 800 tys. zł na wodociągi i kanalizację. Chyba najważniejsza, chociaż nie najdroższa pozycja w tym dziale to „Projekt oczyszczalni ścieków w Lesznie”. Kwota 100 tys. zł na to zadanie wydaje się wyjątkowo skromna. Zaplanowano też szereg odcinków sieci wodociągowej i żadnego sieci kanalizacyjnej. Około 400 tys. przewidziano na modernizację ujęć wody. Przy czym zdecydowana większość tej kwoty dotyczy SUW w Feliksowie.

Ponad 2,1 mln zł będzie kosztować przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach. Chociaż kwota jest już pewnie nieaktualna, ponieważ inwestycja praktycznie nie wystartowała w 2020, więc planowane na miniony rok 500 tys. będzie rozliczone również w roku 2021. Podobnie jest z przebudową ulicy Sokołowskiej w Lesznie. W budżecie zaplanowano 1 mln zł. A ponieważ w 2020 nie wydano przewidzianych wcześniej 500 tys. również w tym wypadku całość wydatków wypadnie w bieżącym roku. Warto przy okazji przypomnieć, że obie te inwestycje w mniej więcej 2/3 zakresu miały być realizowane w 2020 r. Kolejna duża pozycja to 1,4 mln zł na rozbudowę ulicy Leśnej w Wyględach. Czy w końcu uda się wyjść z etapu projektowania i zaczną się prace budowlane, oto jest pytanie. Jeszcze bardziej imponuje kwota 3,8 mln na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW579. W jakim zakresie uda się ją wykonać? Miejmy nadzieję, że w większości, bo prace projektowe powinny się już zakończyć.

Poza tym zaplanowano wykonanie projektów m.in. ulicy 410405W w Powązkach, ulicy Górnej w Grądach, Cisowej w Wyględach, Białej w Wilkowej Wsi.
Kwota 9,2 mln zł na zadania drogowe robi duże wrażenie. Psuje je jedynie fakt, że 5,5 mln z tej kwoty to zadania zaległe, które były zaplanowane w budżecie na rok 2020.

W dziale „Gospodarka komunalna” przewidziano 2,5 mln zł na zadania związane z wymianą urządzeń grzewczych w ramach ograniczania niskiej emisji. Większość tej kwoty pochodzi z dofinansowań pozyskanych przez naszą gminę w latach ubiegłych.

Ponad 700 tys. zł przewidziano na montaż oświetlania lub wykonanie projektów oświetlenia przy kolejnych gminnych drogach. Największe pozycje w tym dziale to oświetlenie ulicy Leśnej w Wyględach i Leśnej w Lesznie.

W dziale „Kultura fizyczna” mamy budowę skateparku w Lesznie. To kolejna zaległa budowa z roku 2020.

Z pomniejszych pozycji wcześniej niewymienionych mamy, m.in. zakup samochodu gaśniczego dla OSP Zaborów, projekt bieżni na stadionie w Lesznie oraz projekt kortów tenisowych.

Oczywiście w powyższym zestawieniu nie wymieniono wszystkich inwestycji. Sumarycznie, w wydatkach majątkowych, mamy imponującą kwotę ponad 15 mln zł. Pozostaje trzymać kciuki za realizację wszystkich zaplanowanych zadań.

Pełna lista inwestycji stanowi załączniku nr 2a uchwały budżetowej dostępnej pod linkiem: Uchwała Nr XXXV/192/2020 Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *