Bez kategorii

Gmina lepsza czy tylko nie gorsza? – podsumowanie dwóch lat rządów „Lepszej Gminy”

Pod koniec listopada Urząd Gminy podsumował dwa lata rządów obecnego samorządu. Zaprezentowano kilkanaście niebieskich plansz, nawiązujących kolorystycznie do programu KWW Lepsza Gmina z 2018. Jak łatwo się domyślić, wymowa plansz jest bardzo pozytywna. Wskazuje na świetną realizację programu i co za tym idzie istotną poprawę w praktycznie każdej dziedzinie życia gminnego.
Spróbujmy zastanowić się, na ile zarządzanie naszą gminą realizuje oczekiwania wyborców Lepszej Gminy z 2018 roku. Każdą z zaprezentowanych plansz zestawiamy z obserwacjami i pozyskanymi informacjami o stanie faktycznym.

Lepsze drogi – na razie (-)

Osiągnięcia samorządu są skromne. Dokończenie alei Grabowej na granicy Grądów i Marianowa, której większa części powstała za poprzedników, wykonanie nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie, wykonanie wąskiej drogi osiedlowej w Zaborówku, zbudowanie parkingu przy poczcie w Zaborowie i kawałka chodnika przy ulicy Leśnej w Lesznie to mało jak na dwa lata. Dokończono również ulicę Kwiatową w Wyględach (nie wymienioną w podsumowaniu na stronie UG).

Nowy chodnik i szpaler drzew wzdłuż ulicy Leśnej w Lesznie

Ale jeszcze gorsze jest to, czego plansza nie wspomina, czyli blamaż, jakim jest ciągłe przesuwanie wykonania ulicy Leśnej w Wyględach. Najpierw tłumaczono się błędnym projektem, potem przy kolejnej wersji projektu zapomniano o przebudowie sieci energetycznej. Co jest przyczyną tego, że ulica, na budowę której fundusze przewidzieli już poprzednicy w projekcie budżetu na 2019 rok, nadal nie powstała?

Ulica Polna w centrum Leszna, jedna z wielu czekających na normalną nawierzchnię

Lepsze wykorzystanie środków zewnętrznych (+)(-)

Osiągnięcia, powołanego przez nową władzę, referatu funduszy zewnętrznych, póki co, są dalekie od oczekiwań.

Ktoś niezorientowany w działalności naszego samorządu i samorządów sąsiednich gminy, mógłby trzy plansze o pozyskanych funduszach zewnętrznych uznać za fantastyczne sukcesy.

Niestety, jedyny rzeczywisty sukces naszego samorządu to pozyskanie prawie 1,5 mln zł na wymianę ogrzewania. Dzięki solidnie przygotowanemu projektowi kilkadziesiąt rodzin będzie miało nowoczesne urządzenia grzewcze.

Pozostałe fundusze zewnętrzne, którymi chwalą się samorządowcy, to m.in. 1 mln zł z tzw. Funduszu Covid-19. Te pieniądze dostawała każda gmina z rozdzielnika (w zależności od wcześniejszych dochodów i liczby mieszkańców). Inny przykład to 50 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, gdzie wystarczyło złożyć 5 poprawnych wniosków. Dobrze, że w 2020 roku się udało, bo w 2019 nasza gmina złożyła tylko 3 na 5 możliwych wniosków.

Podobnie było z funduszami na sprzęt komputerowy dla szkół, 125 tys. i 90 tys. zł przyznawano praktycznie wszystkim samorządom, które wysłały wniosek.

Natomiast chwalenie się wnioskami na 5 mln zł na przebudowy dróg i budowę ścieżki rowerowej, które nie dostały dofinansowania, jest już zupełnie niezrozumiałe.

Lepsza szkoła – zdecydowany (-)

Jedyne, czym chwali się samorząd, to wspomniane pozyskanie środków na sprzęt komputerowy w ramach przeciwdziałania Covid-19.

„Zadbamy o nowoczesne zaplecze edukacyjne”- to jedno z ambitnych haseł z programu wyborczego, które nie doczekało się realizacji. Nadal nie widać w działaniach samorządu wizji, co i jak poprawić w systemie edukacji w naszej gminie.

Społeczeństwo obywatelskie – też (-)

Już pierwszy pomysł nowej władzy, czyli podział Leszna na 3 sołectwa wskazywał, że z otwartością na społeczeństwo obywatelskie nie będzie najlepiej.

Mimo że pomysłodawcom związanym z Lepszą Gminą nie udało się zebrać nawet 200 podpisów za podziałem Leszna na mniejsze sołectwa, to pomysł został zgłoszony jako inicjatywa Pana Wójta. Konsultacje społeczne, mimo szerokiego nagłaśniania i reklamowania w mediach gminnych, również nie wzbudziły specjalnego zainteresowania (280 głosów wrzuconych do skrzynek i wypełnionych w internecie). Jednak pomysł przeszedł, entuzjastycznie przegłosowany przez wszystkich radnych. Również frekwencja w wyborach sołeckich nowych sołectw Leszno Wschód, Leszno Południe i Leszno Północ była znikoma.

Zgoła inne podejście władzy było do oddolnych inicjatyw społecznych. Spontaniczny ruch Gmina Leszno dla Klimatu w tydzień zebrał ponad 200 podpisów pod inicjatywą obywatelską proponującą budowę gminnych instalacji fotowoltaicznych. Ani Pan Wójt, ani zdecydowana większość Radnych nie wykazała żadnego zainteresowania projektem. A sama uchwała została jednogłośnie przez radnych odrzucona.

Podobny los, chociaż bez formalnego odrzucenia, spotkał petycję grupy emerytów o powołanie gminnej Rady Seniorów. Mimo że Lepsza Gmina miała w swoim programie powołanie Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów, realizacja prośby seniorów została odłożona na potem. Na kiedy, nie wiadomo.

Wydaje się więc, że nowa władza jest otwarta na inicjatywy społeczne. Pod warunkiem, że zgłaszają je odpowiednie osoby.

Lepsze powietrze (+)

Tu zdecydowanie należą się słowa uznania. Lepsza Gmina dostrzega problem, jakim jest smog. Pozyskano środki z programów zewnętrznych. Autorski program „Lepsze powietrze” również wzbudza zainteresowanie. Co prawda potrzeby w tym zakresie są ogromne, jednak widać nadzieję na poprawę powietrza, którym oddychamy.

Kanalizacja – tu wystarczy jedno słowo „katastrofa” (-)

Wielu wyborców Lepszej Gminy liczyło, że od 2019 zacznie się wreszcie nadrabianie zaległości w tej dziedzinie. Niestety nawet taka prosta sprawa jak budowanie sieci kanalizacyjnej podczas przebudowy dróg nie jest realizowana. Nie opracowano planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Koncepcja kanalizacji zlecona w 2019 nie została wykonana. Wymuszona, przez wypowiedzenie umowy przez Błonie, budowa oczyszczalni nie wyszła z etapu koncepcji.
Na dzisiaj nie widać tu żadnych perspektyw na poprawę sytuacji. Co gorsza Radni, zajmując się wieloma innymi sprawami, tej dziedziny zdają się nie zauważać.

Rewitalizacja – dużo obietnic, 0 realizacji (-)

Teren obok nieistniejącej Cukrowni Michałów – może rewitalizacja go ożywi

Pomysł na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rewitalizację przewijał się w wypowiedziach Aktywnego Leszna, które potem tworzyło KWW Lepsza Gmina, na kilka lat przez wyborami samorządowymi.

Póki co zorganizowano szereg konsultacji, zatrudniono firmę do przygotowania rewitalizacji i na tym poprzestano. Nie powołano dotychczas gminnego komitetu rewitalizacji. Program rewitalizacji to mglista perspektywa. Tym bardziej odległe wydaje się pozyskanie jakichkolwiek środków na realizację nieistniejącego programu. Do końca kadencji niecałe 3 lata. Czy gmina doczeka się korzyści z programu rewitalizacji. Nie wiadomo. Najbardziej niepokoi fakt, że tylko jeden z 15 Radnych wykazuje zainteresowanie tematem.

Uniwersytet Trzeciego Wieku (+)

Dobrze, że powstał w naszej gminie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szkoda, że pandemia uniemożliwiła kontynuowanie zajęć w tym roku. Co do samego Uniwersytetu, do tego, czy spełnia on oczekiwania seniorów, to oni powinni się wypowiedzieć. Współudział w opiniowaniu, zgłaszaniu pomysłów na zajęcia, czy wręcz zarządzaniu Uniwersytetem Trzeciego Wieku byłoby naturalnym obszarem działania Rady Seniorów, gdyby ją utworzono.

Niewiele tych sukcesów …

W podsumowaniu pojawiły się jeszcze 3 plansze: Infrastruktura drogowa, Remonty dróg, Inwestycje. Tyle tylko, że na tych planszach nie ma informacji o zrealizowanych pracach, są za to plany na rok 2021.

Wiele z tych planów to zadania, które miały być zrealizowane w całości albo w dużej części w mijającym roku. Opóźnienia w projektowaniu spowodowały, że ani ulica Sokołowska w Lesznie, ani Podleśna w Grądach, ani skatepark nie powstał.

Podsumowanie

Kiedy we wrześniu 2018 od znajomych, a jak się miało okazać wkrótce, przyszłych radnych i pracowników urzędu gminy dostałem program KWW Lepsza Gmina, wpadłem w autentyczny zachwyt. „Wreszcie będziemy mieli samorząd, który zadba o nasze potrzeby” – pomyślałem.
„Nie bądź naiwny – politycy zawsze obiecują gruszki na wierzbie, a potem rządzą tak, żeby przede wszystkim im było dobrze” – powtarzali mi sąsiedzi. Póki co wygląda na to, że to oni mieli rację.
Mamy trochę uporządkowaną pracę urzędu gminy. Kilkoro nowych, fachowych pracowników gminy. Solidniej przebiegają remonty dróg. Mamy aktywnie prowadzony fanapge gminy i nową stronę internetową z czytelnymi informacjami w atrakcyjnej formie wizualnej. Poprawiła się też komunikacja na linii urząd – mieszkańcy. Przez jakiś czas funkcjonował również fajny pomysł „Pytania do Wójta”. Szkoda, że go zarzucono. Transmisje z obrad komisji i sesji Rady Gminy pozwalają na stały monitoring poczynań rządzących. Na plus należy wymienić również na bieżąco aktualizowany „rejestr umów” i wiele innych informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rok 2021 powinien też wreszcie być lepszy w inwestycjach niż za czasów poprzedników.

Bez wątpienia najbardziej wyraźne zmiany można dostrzec w pracy gminnej świetlicy w Lesznie. Pani kierownik Emilia Frydrych tchnęła w tę instytucję nowe życie. Pomimo ograniczeń, jakie powoduje pandemia, było sporo ciekawych wydarzeń kulturalnych, jak chociażby „Lesznowskie lato z kulturą” czy „Gmina Leszno dla Niepodległej”. Sprawnie działają również pozostałe gminne świetlice – w Łubcu, Czarnowie i Zaborowie. Powstała namiastka „Centrum Aktywności Lokalnej” w wynajętych od TBS pomieszczeniach. Miejmy nadzieję, że oferta kulturalna będzie się nadal prężnie rozwijać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *