Inwestycje

Audyt był, a jakoby go nie było

Podczas kampanii wyborczej 2018 ówcześni kandydaci na radnych KWW Lepsza Gmina wielokrotnie wspominali o konieczności przeprowadzenia audytu inwestycji i wydatków majątkowych gminy Leszno w ostatnich latach.

Jako budzące wątpliwości inwestycje wskazywano chociażby wydanie ponad 1 mln zł na projekt kanalizacji i oczyszczalni dla wschodniej części gminy, czy modernizację centrum wsi Zaborów, gdzie za ponad 500 tys. zł. uzyskano efekt bardzo zbliżony do stanu sprzed inwestycji.

W połowie 2019 roku zlecono firmie „SW Consulting Sławomir Wieczorek” przeprowadzenie zewnętrznego audytu Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Leszno. Koszt tej pracy to niecałe 15 tys. zł.

Audyt został odebrany przez Urząd gminy 29 listopada 2019 r. Jednak kiedy pół roku później (21 maja 2020 r.) poprosiłem o udostępnienia audytu odmówiono mi twierdząc, że, cytuję, “obecnie dysponentem raportu jest Komisja Rewizyjna, która zajmuje się jego analizą”

Komisja Rewizyjna spotkała się ponad 7 miesięcy po przekazaniu audytu przez firmę.

Pani przewodnicząca Marianna Malarowska odczytując uwagi dotycząc np. odbioru prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy (przeprowadzonych w 2015) skwitowała je stwierdzając, że obecnie wszystko jest już ok. Komentarze Pani przewodniczącej podczas odczytywania uwag do kolejnych umów były mniej więcej takie: „no już też nic z tym nie zrobimy, mamy tu takie kwiatki” (37:50). Chciałoby się zapytać: to po co ten cały audyt?

Przysłuchując się dyskusji o braku protokołu odbioru przy przebudowie ul. Topolowej w Grądach w 2016 miałem wrażenie, że nikomu, może poza Panem Tomaszem Majem, nie zależy, żeby zauważyć ewidentne nieprawidłowości podczas tej inwestycji.

Wreszcie około 50 minuty doszliśmy do dyskusji o ewidentnych zaniedbaniach urzędników podczas odbioru projektu trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 579. Gmina za 170 tys. zł kupiła projekt, który okazał się niekompletny. W efekcie w 2019 r. Ponownie zlecono wykonanie projektu trasy rowerowej, tyle tylko, że za ponad 400 tys. zł.

Mimo, że zarówno Pan Wójt jak i Pani Kierownik referatu inwestycji jednoznacznie stwierdzili, że odebrana dokumentacja była wadliwa i niekompletna to Komisja ograniczyła się do zlecenia ekspertyzy prawnej.

Reasumując podczas obrad Komisji nie dyskutowano nad inwestycjami budzącymi najwięcej kontrowersji.

Nie było nic o bezwartościowym projekcie “Budowa kanalizacji obejmująca wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków” który kosztował gminę nie tylko wspominany 1 mln zł, ale dodatkowe kilkaset tysięcy po przegranym procesie z wykonawcą.

Nie było słowa o wybudowanym w 2015 roku parkingu przy szkole w Lesznie za 500 tys. zł, który po każdym większym deszczu jest zalewany.

Nie było też nic o wspomnianej wyżej „modernizacja centrum wsi Zaborów” za 545 tys. zł, która sprowadziła się do poprawy kilku alejek i postawieniu kilku nowych ławeczek w mini-parku przy kościele.

Można by wymienić jeszcze kilka gminnych inwestycji budzących wątpliwości, ale poprzestańmy na tych przykładach.

Na ekspertyzę prawną musieliśmy czekać ponad 5 miesięcy. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 3.12.2020 r. Po wysłuchaniu opinii prawnej, niewiele wnoszącej do sprawy Pan Tomasz Maj stwierdził, że jest nią rozczarowany, wtórowała mu Pani przewodnicząca Marianna Malarowska.

Potem zarządzono przerwę celem uzgodnienia stanowiska Komisji. Ciekawa metoda na wyłączenie możliwości śledzenia dyskusji radych przez mieszkańców.

Póki co ani nagranie, ani stanowisko Komisji nie jest dostępne. Jednak to co przegłosowano wskazuje, że Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonego audytu nie doszukała się istotnych nieprawidłowości w działalności Referatu inwestycji.

Protokół odbioru audytu z 29.11.2019 r.

Uzupełnienie 07.12.2020 r.: dostępny jest protokół z posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 03.12.2020 r. (po kliknięci na wpis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *