Gospodarka komunalna

Ile właściwie wytwarzamy śmieci – dużo, mało, a może w sam raz

W poprzednim wpisie dotyczącym gospodarki odpadami zauważyłem, że w naszej gminie wytwarzamy znacznie więcej śmieci w przeliczeniu na mieszkańca niż ma to miejsce w całej Polsce. Z danych z urzędu gminy wynikało, że statystyczny mieszkaniec w 2018 wytworzył ich, aż 538 kg. Kiedy, średnia na Polaka to niewiele ponad 300 kg.
Regularnie pytam o aktualne dane na temat odpadów, ponieważ nie są one dostępne na stronach naszej gminy.

Miesięczne zestawienia za 2019 i 2020 r. pokazują pozytywną tendencję. Powolutku, powolutku zaczęła spadać ilość śmieci zmieszanych. O ile w 2018 roku było to średnio 226 t/miesiąc, to w 2019 r. 202 t/miesiąc, a do lipca 2020 r. mamy rewelacyjne 168 t/miesiąc.

Trudno zgadnąć co jest przyczyną spadku ilości wytwarzanych przez nas śmieci zmieszanych. Nie widać np. wzrostu ilości śmieci segregowanych. Dane z PSZOK również są niejednoznaczne. Kompletne dane są dostępne w plikach otrzymanych z urzędu gminy i arkuszu kalkulacyjnym.

Ponieważ Urząd Gminy deklaruje, że kontroluje masy śmieciarek na wjeździe i wyjeździe z naszej gminy poprosiłem o te dane dla kilku miesięcy 2020 r. Niestety suma mas śmieci na śmieciarkach nie zgadza się z ilością podaną w raportach miesięcznych. Poniżej porównanie dla maja, czerwca i lipca 2020 r.

Dla maja różnica ta wynosiła 17%, dla czerwca 42% (ale tu ewidentnie brakuje kilku pomiarów), dla lipca 24% (tu też są braki). Spróbowałem dowiedzieć się w Urzędzie Gminy skąd wynikają powyższe różnice. Niestety na e-mail wysłany 25 października 2020 r. do Pana kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi.

Wydaje się, że rzetelna analiza ilości wytwarzanych przez naszą gminę śmieci i informowanie o tym mieszkańców mogłaby przyczynić się do większej świadomości społecznej na temat jak dużym problemem (nie tylko finansowym, a może nawet nie przede wszystkim) są śmieci które produkujemy.

Arkusz kalkulacyjny z danymi o odpadach

Odpowiedź z UG z zestawieniem odpadów za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r.

Odpowiedź z UG z zestawieniem odpadów za miesiące od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.

Odpowiedź z UG z zestawieniem odpadów za miesiące od maja do lipca 2020 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *