Bez kategorii

Raport z wykonania budżet 2020

Najniższe od 5 lat wydatki na inwestycje i rekordowe na administrację gminną, zadłużenie gminy spadło do 9 mln zł

31 marca rok 2021 r. ukazało się Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Leszno zawierające sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.

Dochody

  • Covid-19 i tąpnięcie gospodarcze za nim idące nie załamało budżetu naszej gminy.
  • Dochody wyniosły 68,3 mln zł i były tylko o 800 tys. zł niższe niż zaplanowane w uchwale budżetowej z grudnia 2019 roku.
  • Pomimo pandemii i zmian podatkowych dochody z PIT-ów były tylko nieznacznie niższe od zaplanowanych (20,18 mln).
  • Jest to od lat najważniejsza pozycja w dochodach gminy.

Bardzo duże pozycje w dochodach gminy stanowiły dotacje z budżetu państwa.

W dziale rodzina (głównie na 500+) mieliśmy ponad 16 mln zł, a z subwencji oświatowej wpłynęło ponad 11 mln zł.

Inne dochody podatkowe dały do budżetu prawie 10 mln zł. W tym ponad 6 mln zł to podatek od nieruchomości. Prawie 7 mln zł to koszty usług komunalnych, które mieszkańcy wpłacili do budżetu – opłaty za śmieci, ścieki, dostawy wody.

W dochodach majątkowych mieliśmy 1,8 mln zł, głównie z dotacji z budżetu państwa równoważących mniejsze przychody gmin będące skutkiem pandemii.

Wydatki

Wydatki zrealizowane w kwocie 68,3 mln zł były niższe od zaplanowanych o ponad 4 mln zł.

Tak jak pisaliśmy pod koniec listopada 2020 r. cięcia dotyczyły głównie wydatków inwestycyjnych. W naszej gminie nie udało się zrealizować żadnego większego przedsięwzięcia.

Przebudowy ul. Podleśnej w Grądach i Sokołowskiej w Lesznie nie wystartowały. Ul. Leśna w Wyględach kolejny rok nie jest w stanie wyjść z etapu projektowania.

Dokończono jedynie drogę w Zaborówku. Udało się też wykonać szereg odcinków wodociągów i oświetlić kilka kolejnych ulic.

Z zaplanowanych 10,7 mln zł, wydano 5,7 mln zł. Pozytywne jest to, że inwestycje niezrealizowane w ubiegłym roku powstaną w obecnym. Trwają prace zarówno na Podleśnej, jak i Sokołowskiej, a przetarg na pierwszy fragment ścieżki rowerowej jest bliski rozstrzygnięcia.

Cięcia wydatków majątkowych nie podzieliły wydatki bieżące. Tu mieliśmy kwotę większą od zaplanowanych 59,6 mln zł. Wydano w sumie 60,3 mln zł

W wydatkach główną pozycję niezmiennie stanowi koszt zadań oświatowych. Utrzymanie szkół i przedszkoli kosztowało nas prawie

21 mln zł. Jak zwykle też istotną cześć tych wydatków gmina musiała wysupłać ze środków własnych, bo, jak wspominaliśmy wcześniej, subwencja oświatowa pokrywa niewiele ponad ich połowę.

Kolejny dział z dużymi wydatkami to „Rodzina”. Przy czym zarówno dochody jak i wydatki w tym dziale są neutralne dla finansów gminy. To co wpływa z budżetu państwa jest przekazywane w postaci 500+ i innych form wsparcia socjalnego naszych mieszkańców.

Prawie 10,4 mln zł to wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Podstawowe koszty w tym dziale to 5,3 mln zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. W szczegółach przyczyny tak wysokich kosztów za śmieci przedstawialiśmy niedawno prezentacji.

Koszty administracji gminnej to 5,25 mln zł. Ta pozycja z roku na rok jest większa. W roku 2020 wzrosła o 10% w stosunku do 2019.

Arkusz z szczegółami budżetów Gmin Leszno z lat 2017-2020 i planem na 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *