Bez kategorii

Dawtona – dobry sąsiad?

Prezes przeprasza za odór i przekonuje, że zmiany są w toku. Czy jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej? O planach największej polskiej firmy w sektorze rolno-spożywczym opowiadał Wiceprezes Zarządu, Pan Paweł Wielgomas, podczas posiedzenia Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji Gminy Leszno 17 grudnia 2020r.

Jak było?

Przejęcie PGR- u w Lesznie 20 lat temu to ważny moment w historii Dawtony. Na jego bazie powstał zakład należący do rodziny Wielgomas. Do 2018 roku mieszkańcy borykali się z uciążliwym zapachem, hałasem i brakiem reakcji przedsiębiorców.

Jak jest?

Pan Prezes mówi: „ Głosy mieszkańców są dla nas ważne”. Potwierdzeniem tych słów jest powołanie p. Adriana Kandera ds. kontaktów z mieszkańcami naszej gminy. Po tej informacji następuje prezentacja planów i celów Dawtony. Słyszymy, m. in. o budowie obiektu o powierzchni 3000 m2 na podstawie pozwolenia na budowę, modernizacji systemu produkcji kukurydzy. Takich skorelowanych z dochodami firmy działań ma być jeszcze więcej.

Zgoda buduje

Priorytety Dawtony to budowa kolejnych obiektów w celu zoptymalizowania wewnętrznych procesów na terenie zakładu, dlatego Prezes wnioskował o rozszerzenie uchwały Rady Gminy IV/12/2018 z dn. 19. 12. 2018 dot. Miejscowego planu zagospodarowania. Stanowisko komisji jest pozytywne, a dalsze ustalenia zapadną na sesji Rady Gminy Leszno.

Plac zabaw na osiedlu przy Błońskiej powstał po spotkaniu Mieszkańców z Przedstawicielami Dawtony w 2019 r.

Ważne dla firmy są również inwestycje proekologiczne i wspierające lokalną społeczność.

• Wyasfaltowanie i odwodnienie ulicy Lipowej – zabrzmiało pięknie, ale pani radna Malarowska dopytała o szczegóły i okazało się, że chodzi o maksymalnie 200 m tej ulicy. Jednak pan Prezes zadeklarował otwartość na rozmowy o większej inwestycji. W styczniu miałaby się odbyć wizja lokalna i dalsze rozmowy.

• Wyeliminowanie dostaw Lipową, budowa nowej drogi i nowego zjazdu z drogi 579 oraz parkingu dla TIR-ów w ciągu pięciu lat.

Przebieg planowanego nowego dojazdu do zakładów Dawtony

• Zbudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków do 2025 lub 2027 roku oddalonej o ok. 1200 m od bloków przy Lipowej.

• Gazyfikacja zakładu, całkowita rezygnacja z węgla.

• Zmiana siedziby jednej ze spółek, aby dotychczasowe wpływy do budżetu Gminy Leszno ( z podatku od nieruchomości i podatku rolnego – ponad 1 200 000 zł) wzrosły o 400- 500 tysięcy złotych.

• Udział w życiu lokalnej społeczności.

Większość tych inwestycji wymagać będzie zmian w planie zagospodarowania i przychylności władz.

Na to Dawtona może chyba liczyć, bo chęć bycia dobrym sąsiadem nie pozostaje w sferze deklaracji – plac zabaw już jest, ze zwiększonego przydziału mocy skorzystało i Leszno. Wygląda na to, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Dla obu stron. Link do nagrania z obrad komisji, podczas której, Pan prezes prezentował plany Dawtony:https://gminaleszno.pl/…/posiedzenie-komisji…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *